Confrérie van de Vaantjesboer focust 100% op het Halse reuzenerfgoed

10/03/2017 Uit Door admin
Confrérie van de Vaantjesboer focust 100% op het Halse reuzenerfgoed

Na Kermis t’ Halle 2016 besloot de Confrérie van de Vaantjesboer aan de vooravond van haar 10de werkingsjaar om de werking rond het reuzenerfgoed van Halle los te koppelen van de kermisactiviteiten en de Halse Dweildag. De Confrérie organiseerde in 2010 een eerste reuzenstoet naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Reus Vaantjesboer. Ze bekwam toen de concessie van de septemberkermis.

De daaropvolgende jaren gingen er heel wat tijd en middelen naar de organisatie van Kermis t’ Halle waar in 2010 de Dweildag een vast onderdeel van werd. Inmiddels draait Kermis t’ Halle opnieuw o.m. door de Dweildag, maar geraakten de voorbije jaren de reuzen op de achtergrond. En de reuzen – en de Vaantjesboer in het bijzonder – waren nu net de reden waarom de Confrérie gesticht werd in 2007.

De combinatie van de dweildag, de kermis èn de zorg voor de reuzen, werd ook te zwaar voor de ploeg waardoor de reuzen de laatste jaren niet de aandacht konden krijgen die ze nodig hadden. Daarom duurde het o.a. tot in 2014 vooraleer de Reuzen van de Stieweg opnieuw geboren werden. Overtuigd dat zowel de Dweildag en Kermis als het Halse reuzenerfgoed belangrijk zijn voor onze Zennestad en dus beiden de nodige aandacht verdienen werd in de schoot van de Confrérie beslist om de Dweildag en Septemberkermis over te dragen aan een nieuwe organisatie en de Confrérie volledig naar haar roots te laten terugkeren: de reuzen.

De Confrérie van de Vaantjesboer viert haar 10 jaar bestaan dus met de doorstart van de vereniging tot 100% reuzengilde en erfgoedvereniging.  Voortaan staan de Halse reuzen weer centraal in de werking van de Confrérie, die zich ontplooit tot een volwaardige erfgoedvereniging met als doel het Halse reuzenerfgoed, de Halse volkscultuur en Halse tradities rond de reuzen levend te houden en te bewaren voor de volgende generaties.

We mogen immers niet vergeten dat de Halse reuzen sinds 10 juli 2015 behoren tot het Immaterieel Cultureel Erfgoed van Vlaanderen. Een erkenning die we met veel fierheid uitdragen en heel au sérieux nemen. De Confrérie onderschreef hiervoor de het charter en het erfgoedzorgplan dat Reuzen in Vlaanderen vzw ontwikkelde om het reuzencultuur in heel Vlaanderen te borgen voor de toekomst.

Wat brengt de toekomst?

In december 2017 hield de Confrérie een brainstorm over haar doelstelling en hoe deze te realiseren. De Confrérie wil de Halse reuzen èn hun geschiedenis meer in de kijker stellen. Elke reus heeft een verhaal. Dat van Reus Vaantjesboer begint in 1958, dat van de Reuzen van de Stieweg zelfs in 1936! In de nabije toekomst zal de Confrérie initiatieven nemen om die verhalen weer bekender te maken.

Een greep uit de projecten voor de komende maanden en jaren:

  • Lancering van een nieuw ledentijdschrift over de reuzen van Halle en de Halse volkscultuur dat 2x per jaar zal verschijnen en verspreid wordt naar de Vrienden van de Vaantjesboer (2017)
  • Een nieuwe website waar je de levensloop van onze reuzen zal kunnen op terugvinden (2017)
  • Romeo & Juliette gaan terug commerce doen op ‘hun’ Stieweg. Nu de Stieweg opnieuw is aangelegd zullen Romeo en Juliette opnieuw een handel opzetten in de straat. Wat en hoe, daar zijn ze nog niet uit, maar daarover binnenkort meer. Hiermee willen we de band met de Halse handelaars ook nauwer aanhalen.
  • Project n.a.v. 750 jaar Mariastad. Onze bijnaam en dus ook onze reus heeft zijn roots in de bedevaart naar O.L.V.-Vrouw van Halle. De Confrérie wil in 2018 een project opzetten in dat thema.
  • Naar analogie met andere steden in Vlaanderen wil de Confrérie een Reuzenharmonie Deze harmonie is een gelegenheidsharmonie die uitgaat bij de belangrijkste uitgangen van de reuzen in eigen stad en samengesteld uit muzikanten van verschillende muziekverenigingen.
  • Forse uitbouw van de Halse pijnders, de reuzendragers. Zonder dragers kunnen de reuzen niet dansen. Daarom wordt er ook ingezet op de uitbreiding van de pijnders van onze reuzen Romeo, Juliette, Rooske en Parapluke.
  • We willen ook in de nabije toekomst een lesproject opzetten in het thema van onze reuzen om zo de jongeren in het lager onderwijs het verhaal van onze reuzen bij te brengen. Romeo en Juliette brachten reeds een succesvol bezoek aan het Heilig Hart en College.
  • 60 jaar Reus Vaantjesboer in 2018
  • Deelname aan Reuzenstoeten in België

Deze projecten worden uitgerold in de komende jaren. Afhankelijk van de omvang ervan worden er 1 maximum 2 projecten gerealiseerd in een jaar. De Confrérie telt vandaag 13 leden die zich voor de volle 100% willen inzetten voor het reuzenerfgoed van onze stad. We mogen ook vandaag drie nieuwe leden officieel verwelkomen in onze gilde: Els Merckx, Laurent Cornil en Joachim Swaelens draaiden een jaar mee en ontvangen nu de officiële ledenmedaille en pin van de Confrérie.

Wie wil meewerken aan het behoud van de Reuzencultuur in Halle kan steeds op het secretariaat van de Confrérie (secretariaat@vaantjesboer.be). We zijn steeds op zoek naar mensen met een hart voor erfgoed die letterlijk en figuurlijk traditiedrager willen worden. Muzikanten die willen deel uitmaken van de Reuzenharmonie mogen zich eveneens al aanmelden. In de komende maanden wordt er nog een algemene oproep gelanceerd.

Alle informatie over de Confrérie van de Vaantjesboer is terug te vinden op www.vaantjesboer.be.