Kleine Vaantjesboer

Het standbeeld van de Vaantjesboer

Het standbeeld van de Vaantjesboer

Eind 1987 wil toenmalig directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten “De Meiboom”, Fil Severs, meer ruchtbaarheid geven aan de creatieve werking en haar actieve betrokkenheid bij het Hals patrimonium. Hij stelde aan enkele van zijn leerlingen voor om een beeld te ontwerpen van de Vaantjesboer, zich inspirerend door een schets van hemzelf en hun eigen fantasie. Een kopie maken van de bestaande Reus Vaantjesboer kon niet. Het diende een product te zijn naar eigen inbeelding van en inzicht in hoe de naam “Vaantjesboer” het beste gepersonaliseerd kon worden in een standbeeld. Drie leerlingen namen de uitdaging aan.

Een vakjury onder leiding van André Blondeel, één van de makers van Reus Vaantjesboer en inmiddels rijksinspecteur voor het kunstonderwijs, verkoos uiteindelijk het beeld van Rita Callebaut uit Gooik als de winnaar. Rita Callebaut was al sinds 1982 leerlinge in de Meiboom. Vermits ze zeer graag met grote beelden werkte was haar deelname aan de wedstrijd bijna vanzelfsprekend. Haar Vaantjesboer is geen afbeelding van een specifiek gekend Hals personage maar een weerspiegeling van de figuur zoals hij door Maurice Merckx beschreven werd. Het werd een goedhartige en goedlachse figuur, een gezet en volkse kereltje met een schalkse lach op zijn gezicht. Tachtig centimeter hoog, zijn kraag omhoog en op z’n pantoffels of zoals ze in Halle zeggen, “op zen slasje”.

Het keramieken beeld van Rita Callebaut werd in brons gegoten in de gieterij van Yves Tassignon in Lembeek. Deze gieterij was gesticht in 1900 door Felix Tassignon aan de Arthur Puestraat en verhuisde later naar de Fonteinstraat in Lembeek. De traditie en het vakmanschap werden van vader op zoon doorgegeven. Na Felix, Georges en Raymond runde in 1989 Yves Tassignon de gieterij.  De gieterij was groot geworden dankzij de industriële expansie in de eerste helft van de twintigste eeuw. De spoorlijn en het Kanaal Brussel-Charleroi zorgden er voor dat ook de Zennevallei een graantje kon meepikken. Door de opkomst van nieuwere materialen vielen vele gieterijen weg, maar de gieterij van Tassignon draaide nog op volle toeren. Yves Tassignon had zich echter naast het klassieke gietwerk voor de industrie ook toegelegd op het gieten van bronzen beelden. Voor hem was het dan ook een eer dat hij het standbeeld van de Vaantjesboer mocht gieten.

Peter en Meter

In het zicht van de onthulling rijpte bij de VZW De Meiboom de idee om het beeld een meter en peter toe te kennen. “Ik kan ganse boeken vullen over Halle en carnaval. Maar wat mij nu te beurt valt is werkelijk fantastisch ! Het treft mij zéér zeker. Het betekent een grote eer ! Ik zal er dan ook zorg voor dragen, zoals het een peter hoort.”, vertelt Roland Lauwers aan de pers in 1989. Hij werd, als rasechte Hallenaar, door de VZW De Meiboom gevraagd om het peterschap over de Vaantjesboer op zich te nemen. Hij was op 5 mei 1989 net president van Halattraction geworden en hij vertegenwoordigde zo dat belangrijke aspect van het Halse volksculturele leven. Meter van het standbeeld werd Maria Housiaux, eveneens een rasechte Hallenaar, die sinds jaren en dag met ijzerwaren Housiaux gevestigd was op de Beestenmarkt. Maria was ook meter van de Reuzen van de Brusselpoort en zo ook nauw betrokken bij het folkloristische leven van Halle.

Maria Houssiaux (meter van 1989-2013) & Roland Lauwers (peter van 1989 tot 2002)

Maria Houssiaux (meter van 1989-2013) & Roland Lauwers (peter van 1989 tot 2002)

20140629-191136-69096035.jpg

Luk Pieters (Peter sinds 2007) & Lucia Van Mulder (Meter sinds 2014)