Reuzen van de Brusselpoort

De wijk van de Brusselpoort had van oudsher ook zijn eigen reuzen. Jan, Mie en Polidor zouden in 1929 ontstaan zijn in het winkelcentrum van de Brusselpoort aan de Brusselsesteenweg en in de oorlogsjaren weer van het toneel verdwenen zijn. Er is niet veel meer geweten dan dat ze werden bovengehaald bij diverse Halse feestelijkheden. Uit verschillende bronnen blijkt nu dat de reuzen zelfs zouden dateren uit 1905.

De reuzen werden eind jaren tachtig herboren, maar verdwenen in de jaren 90 opnieuw van het toneel. Polidor werd uiteindelijk teruggevonden in een schuur en geschonken aan het Streekmuseum. Toen het museum eind 2015 verhuisde naar den Ast, is de reuzenzoon weer opgedoken en werd de Confrérie gevraagd om hem onder zijn hoede te nemen. Er werd al snel besloten om Polidor te restaureren en toe te voegen aan de Halse reuzenfamilie.

Tijdens de Coronaperiode begon het idee om de drie reuzen te doen herleven steeds luider te klinken en werd op basis van een aantal schetsen nagedacht over de gepaste bouwmethodes. Aangezien er door de Covid periode niet veel activiteiten meer voorzien waren, kon de Confrérie zich volop concentreren op deze drie nieuwe telgen. Met fierheid kon het gemoderniseerde reuzengezin uiteindelijk in oktober 2022 aan het publiek worden voorgesteld ter gelegenheid van 15 jaar Confrérie van de Vaantjesboer.

Meter Janneke: Martine Lemonnier (politica)
Peter Janneke: Marc Snoeck (burgemeester)

Meter Mieke: Mina Manand (café ’t Parlement)
Peter Mieke: Frank Van Der Voorde (café ’t Parlement)

Meter Polidor: Melissa Vyvey (notaris)
Peter Polidor: Yvan De Guillaume (frituur den Tipzak)