Stichting

Stichting

De idee van de Confrérie van de Vaantjesboer vond zijn oorsprong bij Theo Vekeman, voorzitter van de V.V.V.–Toerisme Halle. Tijdens het jaarlijkse Nieuwjaarsdiner van V.V.V.-Toerisme Halle sprak hij V.V.V.-bestuurslid Johan Vencken aan met de vraag of het geen goed idee zou zijn om een “Orde van de Vaantjesboer” op te richten. Johan Vencken concretiseert het hele idee in een nieuwe verenging met een duidelijk doel en een stevige omkadering. En dit allemaal rondde figuur van de Vaantjesboer. De nakende 50ste verjaardag van Reus Vaantjesboer is de katalysator die alles pas echt op gang trekt. Johan Vencken verzamelt enkele gelijkgestemde vrienden uit het Halse volksleven en binnen de V.V.V. –Toerisme Halle.  Op dinsdag 10 april 2007 werd in Hotel Les Eleveurs de “Confrérie van de Vaantjesboer” gesticht door Johan Vencken, Danny Meert, Theo Vekeman, Johnny Sterck, Johan De Neef, Nicky Van Acker, Patrick Vandenbrande, Marcel Vanderstraeten, Hubert Debraekeleer en Steve Plasman, met als maatschappelijke zetel het V.V.V. – kantoor op de Grote Markt.