Lid worden

De Confrérie van de Vaantjesboer vzw is een groep vrienden die zich eensgezind inzetten voor het behoud en de promotie van onze Halse stadsreuzen.

Kandidaat-leden worden voorgedragen door 2 confraters. De voltallige Confrérie stemt over de kandidatuur en enkel bij unanimiteit van stemmen wordt een kandidaat-lid aanvaard.

Enkel mensen met een uitgesproken voorliefde voor Halle en de Halse Stadsreuzen en de wil om zich te engageren kunnen voorgedragen worden als kandidaat-lid.