Doelstellingen

De centrale doelstelling van de Confrérie is de promotie van Reus Vaantjesboer, Reuzen Romeo, Juliette en Rooske, Reus Parapluke en het Halse reuzenerfgoed rond de stadsreuzen. De Confrérie van de Vaantjesboer is gesticht vanuit dezelfde spirit die aan de basis lag van het ontstaan van Reus Vaantjesboer in 1958: “op een stijlvolle manier, met klasse en op ludieke wijze de stad en haar volksleven en volkscultuur promoten binnen en buiten de stadsmuren”. Maar daar blijft het niet bij. Reus Vaantjesboer wordt niet alleen als Reus gepromoot, maar ook de symboliek waarvoor hij staat – de verpersoonlijking van de Hallenaren en het Halse volksleven – krijgt de volle aandacht van de Confrérie.

Het is de bedoeling van de Confrérie van de Vaantjesboer om de Halse stadsreuzen te laten leven te midden van het Halse volks- en verenigingsleven. De Confrérie brengt de reuzen opnieuw proactief in het volksleven van Halle. Zo nemen de reuzen, onder vaste begeleiding van de Confrérie, opnieuw deel aan festiviteiten in eigen stad en met aanwezigheid op wijkkermissen en braderijen.

In zijn rol als verpersoonlijking van het Halse volksleven promoot Reus Vaantjesboer ook enkele zeer typische Halse zaken. We hebben het hier uiteraard over het Halse Duivelsbier, maar evenzeer over de Halse Krotten, de Mastellen en uiteraard ook de bedevaartsvaantjes.

Ook het Halse dialect maakt deel uit van het Halse volksleven en de Confrérie wil meewerken aan alle initiatieven met als doel ons dialect te bewaren en te stimuleren.

In het verlengde van de Reus werd in 1989 het standbeeld van de “Vaantjesboer” opgericht op de Beestenmarkt te Halle. Deze werd al snel in de volksmond “de kleine vaantjesboer” genoemd. De Confrérie wil naast de Halse Reuzen ook het standbeeld van de kleine Vaantjesboer meer in het Halse volksleven betrekken. Vandaag bestaat de traditie sinds 1990 om het beeldje met carnaval aan te kleden.

Verenigingen, bedrijven en particulieren kunnen ook een jaar lang peter of meter worden van Reus Vaantjesboer of van de kleine Vaantjesboer. Deze worden dan een jaar lang gekleed in een outfit die verwijst naar de peter of meter.