Nieuw bestuur voor de Confrérie van de Vaantjesboer

26/05/2013 Uit Door Pieter Belaen

images

Kermis t’ Halle en de Confrérie van de Vaantjesboer kenden de voorbije jaren een zeer sterke groei. Veel sneller dan verwacht werden de vooropgestelde doelstellingen bereikt. Onze Vaantjesboer is opnieuw de culturele ambassadeur van zijn stad, de reuzencultuur begint opnieuw te leven in Halle en Kermis t’ Halle is uit de as herrezen als Hals volksfeest. Ook in de komende jaren zal deze groei zeker verder gaan. Tal van projecten en ideeën liggen op tafel om onze werking en organisatie te verbeteren en te vergroten. Niet direct op kwantitatief vlak maar vooral op kwalitatief en inhoudelijk vlak. De komende 5 jaar blijven de ambities bestaan en werken we aan een nieuw vijfjarenplan.

Om alles in goede banen te kunnen houden en het werk te verdelen, is de Confrérie sinds eind vorig jaar opgedeeld in verschillende comités of werkgroepen: Administratie & Financieel, Promotie & Sponsoring, Reuzen, Reuzenstoet, Dweildag & OBK Dweilorkesten en Foor. Elke confrater kan zich op die manier inzetten voor hetgeen hij of zij het liefste doet. Er kwam ook een vernieuwing van het bestuur.

Johan Vencken blijft president maar gaf te kennen een paar zaken te willen afbouwen en te delegeren. Hij wordt in de toekomst bijgestaan door 2 ondervoorzitters zijnde Luk Pieters en Ludo Debusscher. Beide ondervoorzitters zijn meteen ook de trekkers van de Halse Dweildag. Nicky Vanacker voorheen secretaris verandert van functie en zal voortaan waken over de financies van de Confrérie. Voormalig penningmeester Johan De Neef zal zich voortaan volop concentreren op de Septemberkermis. Hubert Debraekeleer trekt de ploeg rondom onze Halse reuzen: Vaantjesboer, Parapluke en de reuzen van de Stieweg. Johan Vencken blijft zich tot dusver nog ontfermen over de tweejaarlijkse reuzenstoet. Christophe Leroux en Marcel Vanderstraeten blijven respectievelijk de promotie en de sponsoring organiseren. Eddy Leunens zorgt voor de boekingen van artiesten voor de Kermisconcerten. Een bestuur alleen is uiteraard niets zonder een hele ploeg medewerkers.

Meer informatie over lid worden van de Confrérie van de Vaantjesboer kan je terugvinden op de pagina “Lid Worden” op onze site.

 De voltallige Confrérie bestaat vandaag uit deze mensen:

 

Johan Vencken President
Luk Pieters Ondervoorzitter
Ludo Debusscher Ondervoorzitter
Nicky Van Acker Penningmeester
Hubert De Braekeleer Reuzen
Marcel Vanderstraeten Sponsoring
Christophe Leroux Promotie
Johan De Neef Foor
Eddy Leunens Artiesten
Johnny Sterck  
Christiane Kestemont  
Maria Housiaux-Longé  
Frank Boon  
José Nerinckx  
Henri Rammant  
Rik Wouters  
Dirk Hoornaert  
Pieter Belaen  
Serge Cardyn  
Luc Merckx  

Herman Van Laet