Reuzenontmoetingsdag Vlaams-Brabant, Brussel 22 juni 2013

07/06/2013 Uit Door Pieter Belaen

rondderokkenvdreus

 

In Vlaams-Brabant en Brussel leeft de reuzencultuur heel sterk. Tal van organisaties zorgen ervoor dat deze eeuwenoude traditie niet verloren gaat. Nochtans is het in leven houden van een reus allesbehalve vanzelfsprekend. Omdat velen geconfronteerd worden met dezelfde uitdagingen, nodigen Leca vzw en Reuzen in Vlaanderen vzw alle reuzenbeheerders uit Vlaams-Brabant en Brussel uit op zaterdag 22 juni 2013 in Brussel.

 

Tijdens deze ontmoetingsdag gaan zij samen met de reuzenbeheerders of geïnteresseerden dieper in  op een aantal onderwerpen waar mensen als organisator van een reuzenstoet of als reuzenliefhebber geregeld mee te maken krijgt. Via een reeks rondetafelgesprekken kunnen ze met anderen kennis en ervaringen uitwisselen. Zo kunnen er samen oplossingen bedacht worden om aan de bestaande noden en behoeften tegemoet tekomen. Bovendien kan men op deze dag kennis maken met de werking van Reuzen in Vlaanderen vzw, de koepelorganisatie voor reuzenbeheerders.

PROGRAMMA

10u00 Onthaal met koffie

10u30 Verwelkoming LECA

10u35 Reuzen in Pajottenland en Zennevallei

10u40 Toelichting bij Reuzen in Vlaanderen

10u45 Rondetafelgesprekken

12u00 Broodjeslunch

LOCATIE

FARO
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw
Priemstraat 51
1000 Brussel

INSCHRIJVEN

Deelnemen is gratis. Om praktische redenen is het wel noodzakelijk om vooraf telefonisch of per mail in te schrijven bij LECA.
Vermeld duidelijk de namen van de personen die zullen deelnemen.De inschrijvingen worden definitief afgesloten op 17 juni 2013.

emmie@lecavzw.be – 09 223 97 00

erfgoedcel@leuven.be – 016 27 22 85

ORGANISATIE

De ontmoetingsdag wordt georganiseerd door LECA | Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag en Reuzen in Vlaanderen vzw, in samenwerking met Erfgoed Brussel, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw en met steun van de Vlaamse overheid.